Inhalt

Serdecznie witamy na stronie internetowej Instytutu Federalnego ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej (BKGE)

Zapraszamy, aby poznać BKGE, jego istotę pracy, projekty, publikacje i wydarzenia.

Ponadto znajdziecie tu Państwo informacje na temat stypendium Immanuela Kanta i wspieranie projektów przez pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM).

1989–2014 – 25 lat BKGE w Oldenburgu

W styczniu 1989 r. założono BKGE. Tylko kilka miesięcy później zgineła Żelazna Kurtyna i stała otworem Brama Brandenburska. Nastąpił rozwój, który Europę jeszcze miał zmienić z gruntu – to rozwój, który w styczniu owego roku był jeszcze nieprzewidywalny.

Rozwój BKGE zbiegł się ze stającą się w latach 90-tych coraz ściślejszą koorperacją polityczną oraz naukową  między Niemcami a ich państwami sąsiadującymi na wschodzie. Zjednoczenie Europy oraz rozszerzenie na wschodnio-środkową i południową część kontynentu Unii Europejskej dało badaniom kultury i historii Niemców we Wschodniej Europie nowe impulsy. Stworzyły nowe perspektywy, które pozwalały na zajmowanie się tematami, służącymi zarówno badaniu i przedstawieniu przeszłości, jak i zachowaniu dobra kultury. Warunki ramowe te cechują pracę BKGE i jego liczne insytucje na szczeblu narodowym jak i międzynaraodowym.

Więcej informacji na temat BKGE, zakresu jego pracy, projektów oraz publikacji znajdziecie Państwo w broszurze, która ukazała się w październiku 2014 r. (w języku niemieckim).

Sie sind hier:

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de